Company logo

Biuro Detektywistyczne - Lesław Skowroński

Basic Details

NIP Owner Established at
6971082357 Lesław Skowroński 2006-09-05

Address

17 Stycznia 46/8, 64-100 Leszno, Poland

Industries

Company description

Biuro Detektywistyczne - Lesław Skowroński, prowadzi działalność w zakresie uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach.

Products and services

Biuro działa w oparciu o wpis do rejestru usług detektywistycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna - odpowiednio pod numerami: RD-22/2005 i 19828/2005. Spełniamy wszystkie niezbędne warunki do prowadzenia działalności detektywistycznej. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przestrzegamy zasad dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela, zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności, etyki i lojalności wobec zlecającego usługę. Prowadzący biuro posiada licencję detektywa nr 0000630. Ma długoletnie i bogate doświadczenie zawodowe oraz umiejętności, gwarantujące trafność właściwej oceny sytuacji, a także doboru właściwych metod i środków do realizacji zleconych czynności. Biuro uprawnione jest do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku zleconych czynności, bez zgody osób, których dane dotyczą.

Keywords

usługi detektywistyczne, detektyw, Leszno, biuro, obserwacja, poszukiwanie osób i przedmiotów, podsłuch, wywiad, dokonywanie ustaleń, przetwarzanie informacji

Opinions

This company has no ratings yet. Add the first opinion.