Company logo

Fundacja Marty Chojnowskiej PRZERWIJ CISZĘ

Basic Details

NIP Regon Owner
7743011944 141023180 Marta Chojnowska

Address

Henryka Sienkiewicza 3/22, 09-402 Płock, Poland

Products and services

Fundacja Marty Chojnowskiej "Przerwij Ciszę" powstała w Płocku 18 06 2007 r. z inicjatywy grupy młodych ludzi, chcących działać na rzecz dzieci i młodzieży niesłyszących mieszkających w Płocku i powiecie Płockim. Naszą główną misją jest pomoc i ochrona osób niesłyszących ze szczególnym naciskiem na dobro najmłodszych i najbardziej bezradnych członków tej społeczności, a także szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna grup marginalizowanych ze względu na niepełnosprawność lub status społeczny. Głównym celem fundacji jest otworzenie szkoły z oddziałem przedszkolnym i poradni psychologiczno – pedagogicznej spełniającą funkcję diagnostyczną, profilaktyczną, terapeutyczną i konsultacyjno-doradczą dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz organizowanie miejsc pracy dla dorosłych z wadą słuchu. Fundacja obecnie organizuje zajęcia grupowe i indywidualne z surdopedagogiem, surdologopedą i psychologiem. Jako organizacja pozarządowa wciąż poszerzamy ofertę świadczonych usług, wyczuleni na potrzeby wszystkich osób niesłyszących, współpracujemy z licznymi organizacjami mającymi doświadczenia w pracy społecznej, lub bezpośrednio związanymi z pomocą niesłyszącym. Swoją działalnością obejmujemy osoby niesłyszące, dla których nie ma zbyt dużej oferty pomocy. Otwarci jesteśmy na każdego, kto dąży do podnoszenia jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe. Powstaliśmy, aby świat ciszy osób niesłyszących stał się pełen dźwięków, obrazów i gestów. Chcemy pomagać im w rozwoju i usamodzielnieniu. Pragniemy, by nauczyli się żyć w świecie ludzi zdrowych. Niesłyszący żyją wśród nas, choć czasami czują się odizolowani. Ich świat to świat ciszy. Właśnie dla nich działamy, aby nie czuli się samotni i zagubieni W naszej codziennej pracy korzystamy z pracy wolontariuszy. Często okazuje się ona nieocenioną pomocą w naszych działaniach. Podziwiamy ich zapał i mamy dużo uznania dla ich osiągnięć. Dzięki nim możemy przeprowadzić loterie, kwesty czy zabawy dla znacznej grupy dzieci. Natomiast aktywni na co dzień wolontariusze zaangażowani są w realizowane przez nas projekty. Kierując ich na szkolenia wierzymy, że zostaną z nami i powiększą nasz Zespół. Fundacja wychodząc więc na przeciw problemom społecznym, ma za cel stworzenie placówki nowoczesnej, spełniającej ważną społecznie rolę i oczekiwania odbiorców tych działań. Placówka ta pozwoli wypełnić lukę i niedogodność powstałą w życiu ludzi, do których kierujemy nasze programy. Są to ludzie pochodzący z różnych grup i środowisk Polski. Chcemy, aby była to placówka ale placówka, która sprosta potrzebom osób niepełnosprawnych i wprowadzi ich w miarę samodzielne życie i da komfort życia, to znaczy poczucie bezpieczeństwa i niezależność. Nasze działania kierujemy również do osób dorosłych, którzy mogliby wypełnić swój wolny czas w sposób czynny, spędzając go w grupie osób w podobnym wieku oraz w grupie osób, które znają się i dobrze czują się w swoim towarzystwie. Inaczej ogląda się telewizję, pije herbatę lub kawę w gronie osób w podobnym wieku, miłych, sympatycznych, szukających towarzystwa, rozumiejących sytuację tych ludzi.

Keywords

Fundacja, głusi, edukacja, pomoc, nauka, rehabilitacja, hipoterapia, projekty, niesłyszący, dzieci, kursy, szkolenia, programy, warsztaty, surdopedagog, logopeda

Opinions

This company has no ratings yet. Add the first opinion.