Company logo

GEOPROJEKT SZCZECIN Sp z o.o.

Basic Details

NIP Established at
8520405552 2006-09-05

Address

Tartaczna 9, 70-893 Szczecin, Poland

Products and services

Badania geologiczne dla budownictwa, planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Studnie. Poszukiwania złóż surowców mineralnych. Firma dysponuje szeroką gamą własnego sprzętu badawczego, bogatym archiwum dokumentacji geologicznych, a przede wszystkim wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą geologów i pracowników terenowych. Dyrektor: dr Marek Tarnawski geologiageology badania geologiczne geological investigations badania geologiczno – inżynierskie geological – engineering investigations geologia inżynierska engineering geology badania geotechniczne geotechnical investigations, site investigations geotechnikageotechnics wiercenia drillings, borings, drilling works wiercenia rdzeniowe core drillings sondowania dynamiczne dynamic penetrometer sondowania statyczne static penetrometer, Dutch cone SPT standard penetration test CPT cone penetration test CPTU cone penetration test with pore pressure measurement presjometrpressuremeter badania presjometryczne pressuremeter tests dokumentacja geologiczna geological reporting studniewells złoże surowców mineralnych mineral resources płyta VSSVSS plate badania laboratoryjne laboratory tests sondowania SPTStandard penetration test głębokie wiercenia deep drillings badania trójosiowego ściskania triaxial stress tests

Keywords

geologia, badania geologiczne, Marek Tarnawski, geoprojekt szczecin, geologiageology badania geologiczne geological investigations badania geologiczno – inżynierskie geological – engineering investigations geologia inżynierska engineering geology badania geotechniczne geotechnical investigations, site investigations geotechnikageotechnics wiercenia drillings, borings, drilling works wiercenia rdzeniowe core drillings sondowania dynamiczne dynamic penetrometer sondowania statyczne static penetrometer, Dutch cone SPT standard penetration test CPT cone penetration test CPTU cone penetration test with pore pressure measurement presjometrpressuremeter badania presjometryczne pressuremeter tests dokumentacja geologiczna geological reporting studniewells złoże surowców mineralnych mineral resources płyta VSSVSS plate badania laboratoryjne laboratory tests sondowania SPTStandard penetration test głębokie wiercenia deep drillings badania trójosiowego ściskania triaxial stress tests

Opinions

This company has no ratings yet. Add the first opinion.