Company logo

Urząd Gminy Cewice

Basic Details

NIP Established at
8411013327 2006-09-05

Address

Witosa 16, 84-312 Cewice, Poland

Company description

Gmina Cewice jest przyjazna wszystkim,a zwłaszcza przedsiębiorczym i aktywnym. 51% powierzchni gminy stanowią obszary krajobrazu chronionego. Obszar ten w południow-wschodniej części gminy graniczy z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym, który położony jest poza granicami administracyjnymi gminy Cewice. Teren gmina ma bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu ukształtowaną podczas ostatniego zlodowacenia. Na północy dochodzi do położonej równoleżnikowo, szerokiej Pradoliny Redy- Łeby. Stok pradoliny jest bardzo stromy i wznosi się na niewielkiej przestrzeni do 140 m. n.p.m. (w okolicach Malczyc).

Keywords

Urząd Gminy Cewice

Opinions

This company has no ratings yet. Add the first opinion.